X
X

Điều lệ chính thức giải đấu AoE Star League 2017

Ban tổ chức giải đấu AoE Star League 2017 công bố điều lệ thi đấu giành cho các game thủ tham dự giải đấu

AoE Star League 2017 điều lệ giải đấu

AoE Star League 2017 điều lệ giải đấu

AoE Star League 2017 điều lệ giải đấu

AoE Star League 2017 điều lệ giải đấu

AoE Star League 2017 điều lệ giải đấu

AoE Star League 2017 điều lệ giải đấu

 

Phụ lục điều 3.1 trong điều lệ giải đấu AoE Star League như sau:

 

- Các game thủ đăng ký thi đấu bắt buộc phải tham gia đầy đủ các trận đấu do Ban tổ chức sắp xếp.

- Trong trường hợp bất khả kháng, game thủ có trách nhiệm thông báo cho Ban tổ chức trước thời điểm diễn ra vòng đấu tiếp theo tối thiểu 4 ngày. Ban tổ chức sẽ xem xét và ra quyết định chấp thuận, hoặc không.

- Mỗi game thủ chỉ được phép vắng mặt tối đa 1 lần trong toàn bộ giải đấu. Các trận đấu vắng mặt được BTC chấp nhận sẽ tổ chức đánh bù dưới sự đồng thuận của cả 2 cặp game thủ ở trận đấu đó.
- Game thủ vắng mặt lần thứ 2 trong giải sẽ bị xử thua 0 - 6.

 
- Trường hợp game thủ đến muộn so với giờ thi đấu mà Ban tổ chức đưa ra:
+ Muộn 5 phút: Xử thua 1 game
+ Muộn 10 phút: Xử thua 3 game
+ Muộn 15 phút: Xử thua cả trận.
Scroll Top